بهش بگو اونا می خوان ما رو توی دریا بریزن

درباره ی درختای زیتون چیزی بهش نگو

بهش نگو اون پسر بچه تیر خورد

درباره ی مذهب چیزی بهش نگو

بهش بگو ما قوم برگزیده ایم

بهش بگو اونا جونورهایی هستند که تو خاک زندگی می کنند

بهش بگو ما تنفر کنندگان بهتری هستیم

بهش بگو ما اون نوزادها رو اشتباهی کشتیم

درباره ی ارتش چیزی بهش نگو

درباره ی نمایش

"هفت کودک یهودی" جوابیه ای است در مورد شرایط دردناک غزه در زمان بمباران های اسرائیل در ژانویه 2009. نمایشنامه از هفت قطعه کوتاه شعرگونه تشکیل شده است و هر قطعه فشرده شده تاریخ ویژه و معینی از یهودیانی است که از آلمان به فلسطین مهاجرت کرده و کشور اسرائیل را بنیان نهاده اند. این تاریخ 70 ساله شامل دوران هولوکاست، مهاجرت یهودیان به فلسطین و تاسیس کشور اسرائیل، اخراج اعراب فلسطینی توسط اسرائیلیان از سرزمینشان، آغاز جنگ اعراب و اسرائیل، نزاع دو ملت بر سر "آب"، خیزش و مبارزه و مقاومت مردم فلسطین، راکت اندازی های حماس، اشغال غزه و قتل عام مردمش توسط اسرائیل در ژانویه 2009 است. " برچسب "ضد یهود" زدن به هر کسی که از اسرائیل انتقاد می کند، یک "تاکتیک همیشگی" توسط آنان بوده است. نمایشنامه "هفت کودک یهودی" درباره تشریح خشونت به کودکانی است که در صحنه های آغازین، توسط نازی ها بر کودکان یهودی اعمال شده و در پایان این تعرض به خشونت یهودیان علیه مردم فلسطین تبدیل می شود."

گروه ما

با گروه اجرایی هفت کودک یهودی بیشتر آشنا شوید

دوست دارید به ما ملحق شوید؟